مدیرعامل هولدینگ توسعه دیدار ایرانیان بانک دی منصوب شد

محمدرضا لواسانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه دیدار ایرانیان با حکم آقای دکتر شفیع زاده مدیرعامل بانک دی طی مراسمی منصوب گردید

ادامه مطلب آرشیو اخبار

گروه قدرتمند توسعه دیدار

بهبود کیفیت زندگی جامعه با اجرای پروژه های تخصصی عمرانی ، ساختمانی و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی این صنعت و همچنین ارتقاء دانش تخصصی متخصصین ساخت و ساز

ادامه مطلب

تاریخچه

شرکت سهامی خاص توسعه دیدار ایرانیان در تاریخ 28/2/1388 به شماره ثبت 347957 و شناسه ملی 10103959579 شروع به فعالیت نموده

بیانیه ماموریت

بهبود کیفیت زندگی جامعه با اجرای پروژه های تخصصی عمرانی ، ساختمانی و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی این صنعت و همچنین ارتقاء دانش تخصصی متخصصین ساخت و ساز

اطلاعات تماس

تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان شهید حسین مقدس – پلاک 1