بیانیه ارزش ها

core values

  • اعتقاد به درستی و صداقت در تمامی کارها
  • سخت کوشی برای مشتری برای اطمینان از بهترین قیمت و کیفیت کار
  • کار کردن با بهترین پیمانکاران در جهت انجام پروژه در بودجه – زمان و کیفیت مشخص شده
  • اعتقاد به وجود کارکنان بعنوان سرمایه سازمانی با بروز نگه داشتن دانش تخصصی آنان و رفاه اقتصادی نسبی با جذب بهترین ها در تیم کاری
  • رعایت استانداردها و رویه های علمی روز در انجام پروژه ها
  • ارتقاء سطح دانش تخصصی متخصصین صنعت ساخت و ساز

تاریخچه

شرکت سهامی خاص توسعه دیدار ایرانیان در تاریخ 28/2/1388 به شماره ثبت 347957 و شناسه ملی 10103959579 شروع به فعالیت نموده

بیانیه ماموریت

بهبود کیفیت زندگی جامعه با اجرای پروژه های تخصصی عمرانی ، ساختمانی و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی این صنعت و همچنین ارتقاء دانش تخصصی متخصصین ساخت و ساز

اطلاعات تماس

تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان شهید حسین مقدس – پلاک 1