سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
http://tdday.ir/

بیانیه ارزش ها

core values

  • اعتقاد به درستی و صداقت در تمامی کارها
  • سخت کوشی برای مشتری برای اطمینان از بهترین قیمت و کیفیت کار
  • کار کردن با بهترین پیمانکاران در جهت انجام پروژه در بودجه – زمان و کیفیت مشخص شده
  • اعتقاد به وجود کارکنان بعنوان سرمایه سازمانی با بروز نگه داشتن دانش تخصصی آنان و رفاه اقتصادی نسبی با جذب بهترین ها در تیم کاری
  • رعایت استانداردها و رویه های علمی روز در انجام پروژه ها
  • ارتقاء سطح دانش تخصصی متخصصین صنعت ساخت و ساز

نقشه

درباره ما

مکان ما بر روی نقشه

معرفی هولدینگ توسعه دیدار ایرانیان

  ارایه خدمات فنی و مهندسی ساختمانی و عمرانی
انجام کلیه عملیات تجاری داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات – خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیر منقول برای شرکت تحت هر نوع عقد قرارداد و معامله و شرایط قراردادی
  تامین و حفظ و نگهداری تاسیسات و بهره برداری واحد های اداری خدمات پشتیبانی (پیمانکاری و مطالعاتی)
طراحی ، نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی
مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکت های جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود و یا سایر شیوه های مرتبط