درباره هلدینگ دیدار ایرانیان

گروه شرکت های عمرانی توسعه دیدار ایرانیان

شرکت سهامی خاص توسعه دیدار ایرانیان در تاریخ 28/2/1388 به شماره ثبت 347957 و شناسه ملی 10103959579 شروع به فعالیت نموده

موضوع فعالیت

  • ارایه خدمات فنی و مهندسی ساختمانی و عمرانی
  • انجام کلیه عملیات تجاری داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات – خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
  • خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیر منقول برای شرکت تحت هر نوع عقد قرارداد و معامله و شرایط قراردادی
  • تامین و حفظ و نگهداری تاسیسات و بهره برداری واحد های اداری خدمات پشتیبانی (پیمانکاری و مطالعاتی)
  • طراحی ، نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی
  • مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکت های جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود و یا سایر شیوه های مرتبط
  • دادن نمایندگی و یا اخذ نمایندگی
  • اجاره دادن و گرفتن هر نوع کالاهای منقول و غیر منقول
  • شرکت در فرآیند های دولتی و غیر دولتی و یا خارج از کشور
  • استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشور

تاریخچه

شرکت سهامی خاص توسعه دیدار ایرانیان در تاریخ 28/2/1388 به شماره ثبت 347957 و شناسه ملی 10103959579 شروع به فعالیت نموده

بیانیه ماموریت

بهبود کیفیت زندگی جامعه با اجرای پروژه های تخصصی عمرانی ، ساختمانی و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی این صنعت و همچنین ارتقاء دانش تخصصی متخصصین ساخت و ساز

اطلاعات تماس

تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان شهید حسین مقدس – پلاک 1