سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
http://tdday.ir/

درباره هلدینگ دیدار ایرانیان

گروه شرکت های عمرانی توسعه دیدار ایرانیان

شرکت سهامی خاص توسعه دیدار ایرانیان در تاریخ 1388/2/28 به شماره ثبت 347957 و شناسه ملی 10103959579 شروع به فعالیت نموده

موضوع فعالیت

  • ارایه خدمات فنی و مهندسی ساختمانی و عمرانی
  • انجام کلیه عملیات تجاری داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات – خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
  • خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیر منقول برای شرکت تحت هر نوع عقد قرارداد و معامله و شرایط قراردادی
  • تامین و حفظ و نگهداری تاسیسات و بهره برداری واحد های اداری خدمات پشتیبانی (پیمانکاری و مطالعاتی)
  • طراحی ، نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی
  • مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکت های جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود و یا سایر شیوه های مرتبط
  • دادن نمایندگی و یا اخذ نمایندگی
  • اجاره دادن و گرفتن هر نوع کالاهای منقول و غیر منقول
  • شرکت در فرآیند های دولتی و غیر دولتی و یا خارج از کشور
  • استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشور

نقشه

درباره ما

مکان ما بر روی نقشه

معرفی هولدینگ توسعه دیدار ایرانیان

  ارایه خدمات فنی و مهندسی ساختمانی و عمرانی
انجام کلیه عملیات تجاری داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات – خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیر منقول برای شرکت تحت هر نوع عقد قرارداد و معامله و شرایط قراردادی
  تامین و حفظ و نگهداری تاسیسات و بهره برداری واحد های اداری خدمات پشتیبانی (پیمانکاری و مطالعاتی)
طراحی ، نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی
مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکت های جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود و یا سایر شیوه های مرتبط