سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
http://tdday.ir/


نقشه

درباره ما

مکان ما بر روی نقشه

معرفی هولدینگ توسعه دیدار ایرانیان

  ارایه خدمات فنی و مهندسی ساختمانی و عمرانی
انجام کلیه عملیات تجاری داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات – خرید و فروش ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیر منقول برای شرکت تحت هر نوع عقد قرارداد و معامله و شرایط قراردادی
  تامین و حفظ و نگهداری تاسیسات و بهره برداری واحد های اداری خدمات پشتیبانی (پیمانکاری و مطالعاتی)
طراحی ، نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی
مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکت های جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود و یا سایر شیوه های مرتبط